Покой

Светлината мъждяща, стаята малка,
нисшата тясна, масата също,
Човекът до нея спокоен, но тъжен.
моливът свършил, идеята ясна,
мотивът изчистен, начинът също,
действия близко-бъдещи, точни и тайни.
Животът забързан, немолещ, нечакащ,
мечтите празни, смисълът липсващ,
Времето свършило, изборът избягъл,
Глупоста отанала, мързелът нарастващ,

Светлината мъждяща, стаята малка,
нисшата тясна, масата също,
Волята всякогаж лиспваща,
сега присъстваща,
Животът изглеждащ прекрасен и вечен,
Сега вечността животът представил
Моливът свършил, нетрябващ, ненужен
Човешката болка, от собствени грешки,
най-изгаряща, тъжна, боляща.

Светлината мъждяща, стаята малка,
нисшата тясна, масата също,
моливът падащ, човекът също.
Животът безхаберен, продължаващ и таен,
Човешката болка…вечна, смърдяща…

Летен Роден

Rating 3.00 out of 5
Share
This entry was posted in Стихове. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *